>Opkomstforestillinger<

Begyndelsen
Det har Herman Salling formentlig læst med velbehag, hvorimod journalistens besøg i føtex-varehuset på Vesterbrogade i København må have fået ham til at spærre øjnene op. Han læste følgende:

Kapitalismens opkomst
En helt anden behandling fik Ekstra Bladets fødevarepatrulje i en anden af Dansk Supermarkeds store kædebutikker, Føtex på
Vester-brogade i København.

Solvognen
Hvis personalet der udviste samme nidkærhed på at holde forret-ningen ren og fylde friske varer på hylderne, som de brugte på at forsøge at forhindre Ekstra Bladet i at fotografere de forældede mad¬varer i butikken, ville det utvivlsomt blive byens fornemste supermar¬ked.

Politisk
Først faldt vi over to hele kasser med små dato-overskredne Tartare¬oste. Ekstra Bladet tømte den ene og lod den anden stå, men da vi bevægede os rundt i butikken med de 40 små hvidløgsoste i indkøbs¬vognen, blev vi standset af en butiksansat, der skældte ud over vores grådighed med hensyn til gratis vareprøver!

Teatergruppe
Herudover fandt vi tre flasker stærk sennep, der var godt tre uger for gamle, figner, der var tre måneder for gamle og tre kasser taco-dinner, som skulle have været smidt ud for 14 dage siden.«

Christiania
Det var barsk læsning for Herman Salling. Han reagerede omgå-ende. Få timer efter at Ekstra Bladet var på gaden med den historie, rullede et brev ud af telefax-maskinen på Ekstra Bladets reaktion, stilet til Helle Kastholm Hansen — og underskrevet af Herman Salling.

Lys- og lysbilledgruppe
Det havde følgende ordlyd:
»Efter at have læst Deres artikel vedrørende Deres besøg i vore for-retninger i Bilka Hundige og Føtex Vesterbrogade og sat mig ind i sagen er jeg dybt chokeret over den dårlige behandling, De har været udsat for i føtex Vesterbrogade, og jeg beder Dem modtage min ufor¬beholdne undskyldning for det passerede.

NATO-hæren
Det må have gjort et dybt indtryk på Dem at blive behandlet på denne måde under udførelse af Deres arbejde. Så meget mere som dette arbejde er til stor gavn for vore forretningers leven op til at være 100 procent i orden. Deres hjælp med at opnå dette viser sig jo i aller-højeste grad at være nødvendig, og jeg siger Dem tak for Deres indsats, selv om det for os er beskæmmende.

Forestillinger
FDB er en forening, der driver forretning, og det er foreningens medlemmer, der ejer forretningen. Det er på de årlige weekend-kon¬gresser, de delegerede træffer de afgørende beslutninger. Her kan hus-mødre fra Nordjylland, snedkere fra Herning, funktionærer i Odense og københavnske pensionister brokke, bøvle og ytre sig i al offentlighed om ethvert nyt tiltag på det forretningsmæssige område.

Julemandshæren
Det skete også, før den endelige beslutning om at følge i konkurrentens fodspor og etablere en kæde af lavprisvarehuse blev truffet. Og når der skulle gå fire år, før det skete, skyldtes det især, at FDB måtte tage vidtrækkende hensyn til de brugsforeningsbutikker, der ville blive negativt berørt af et lavprisvarehus. Det første Obs!-varehus åbnede i Tåstrup sydvest for København i 1974, og året efter åbnede Obs! sit andet varehus i Odense.

Rebildaktionen
FDB »forærede« således sin værste konkurrent fire års forspring, som Bilka-ledelsen forstod at udnytte.

Peter Larsen
Bilka-varehusene blev fra starten i kraft af en effektiv markedsfø-ring hamret ind i folks bevidsthed som det billigste sted at handle. Bilka er bare billigere blev det slogan, der gav kæden et værdifuldt image, og dermed blev forspringet befæstet i forhold til FDB's Obs-varehuse, der kom skævt fra start og aldrig har givet overskud, hvorimod alle Bilka-varehuse har været overskudsgivende — endda fra den første åbningsdag.

Indianere
Året efter — i 1973 — blev det tredje Bilka-varehus, det hidtil største, åbnet i Hundige i de befolkningstætte boligområder syd for København. Men først tre år senere, i 1976, blev det fjerde varehus i Odense, taget i brug.

Sorte amerikanere
Hver gang der blev taget beslutning om åbning af et nyt Bilka-varehus, blev befolkningsunderlaget i det pågældende område nøje vurderet. Konkurrencesituationen blev gennemanalyseret, og mange andre elementer indgik i planlægningsfasen, inden de trecifrede millionbeløb til grundkøb, byggeri og varelager blev investeret.

Uafhængighedsdag
Den slags ting tog tid, men det var for intet at regne i forhold til den tid, der gik til møder og forhandlinger med de amtskommunale myn¬digheder og politikere, inden byggetilladelserne forelå. Det kunne der gå hele og halve år med. Og i takt med Bilka-kædens ekspansion blev forhandlingerne, både på det lokalpolitiske og landspolitiske plan. Læs mere her: :.02057.2489 Peter Larsen - Skuespiller i solvognen.: