>Bøvl - Nils villemoes<

Sygefravær var på dagsordenen, da en række sikkerhedsrepræsentanter og virksomhedsledere mødtes til erfaringsudveksling i kantinen på Pedershaab Maskinfabrik. Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Brønderslev og Nordjysk Netværk stod for arrangementet, der var vel besøgt. Meningen er ifølge koordinator Vivi Hansen, at virksomhederne skal bruge hinandens gode og dårlige erfaringer på området til at blive bedre. Der eksisterer i forvejen en såkaldt erfa-gruppe med fem virksomheder og målet var også at give flere virksomheder lyst til at deltage i det samarbejde.

Ingen skjult dagsorden
På mødet var der oplæg fra flere virksomheder, der arbejder med en fraværspolitik og også lektor i virksomhedsledelse Nils Villemoes fra Handelshøjskolen i Århus var til stede, for at give gode råd om det bøvl, der opstår ved sygefravær. Gennemgående var budskabet, at man skal inddrage medarbejderne, hvis man som virksomhed planlægger at lave en decideret fraværspolitik. - Lav en fraværspolitik fordi I mener noget med det, fastslog sikkerhedschef Steen Feldsted fra byggefirmaet Spæncom. Han fortalte om indførelsen af en fraværspolitik på Spæncom og kom med flere bud på, hvad man konkret kan gøre for at afhjælpe et fraværsproblem. - Vi har indført rundbordssamtaler, hvor både en sagsbehandler fra kommunen og en repræsentant fra a-kassen deltager, foruden tillidsfolk og ledelse, når en person har problemer med længerevarende fravær. Det gør, at folk kan få hjælp videre i systemet med det samme, hvis de har brug for det, fortalte Steen Feldsted.

Jobbet er netværket
Lektor Nils Villemoes forklarede i sit oplæg at fraværspolitik er vigtigt, fordi virksomheden er folks nye netværk. - Vi har ikke længere i så høj grad vores familie at falde tilbage på, så der er i stigende grad brug for, at man kan fortælle om sit bøvl på arbejdspladsen og få hjælp der, forklarede han.