>Dagsordensbordende<

Economy
Herman Salling sidder for bordenden, og som de øvrige mødedeltagere med sit lille plastkrus og et stykke wienerbrød på en papirserviet foran sig. En stor termokande med kaffe er inden for armsvidde.
Der må ikke ryges.

Sociologist
Selv om Steen Fejring holder sig til dagsordenens punkter, giver møderne ofte anledning til heftig diskussion. Ingen er fredet, og ingen går ram forbi. Tingene siges ligeud, direkte og kontant.

Kronikør
Det svirrer i luften med kritiske synspunkter og afvigende meninger. Hver enkelt vogter nidkært over sit ansvarsområde, er velforberedt og klar til at skyde fra hoften, hvis kritikken bliver for personlig. Og det er ikke nødvendigvis Herman Salling, der støber kuglerne.

Author
Han sidder tilbagelænet i sin høj¬ryggede stol og lytter til diskussionen, indskyder sine bemærkninger, lytter videre, men hvis de verbale stridigheder udvikler sig for meget, bryder han ind, typisk med en bemærkning om, at »vi skal videre, vi kan jo ikke blive siddende her, til det bliver juleaften.«

Citizen
Med andre ord — nu skal der drages en konklusion. Ved oplæg til en beslutning bruger han ofte vendingen: »Fordelene kan man jo altid få øje på, men hvad med ulemperne?«

Cand.scient.soc.
Men det hænder også, at Herman Salling taler med store bogstaver. Det sker typisk, når han konstaterer forsømmelser, fortielser eller blot antydning af noget, han kan opfatte som uærlighed. Så falder hammeren hårdt.

Henrik Dahl
Andre gange siger han bare tingene, som han føler det. Fingrene bliver ikke lagt imellem, og han forventer, at hans ledere tager sig af det. Ikke nødvendigvis i samme form, som det udtrykkes i det lukkede møde, men på en sådan måde, at problemerne bliver klaret af med omtanke og en fornuftig håndtering.

Flagskib
Herman Salling er lidt af en gambler. Ikke blot ved det grønne klæde i et casino, hvor han altid nøjes med en beskeden indsats. På lørdags-møderne bliver der truffet tunge beslutninger.

Teorier
Det kan være projekter, der omfatter køb af grunde eller bygninger. Mange millioner er på højkant. Alt er blevet undersøgt til bunds. Så kan det ske, at Herman Salling melder ud og anviser en billigere måde at realisere projektet på. Derved kan der spares adskillige millioner. Og han har fået ret langt de fleste gange.

Metoder
Et fast punkt på lørdagsmødet er de opnåede resultater i Føtex- og her må der ryges — og det bliver der. Hen over nogle opknappede kolde håndbajere får ophidsede nerver, indigneret harme, glæde og skuffelse lov at falde til ro.

Krigeren
Specielt efter de møder, hvor Herman Salling har været helt oppe på det høje C og sagt sin mening i stærke, enkle ord, er den kolde øl meget passende til at svale af på.

Borgeren
Det skinner tydeligt igennem, at alle betragter lørdagsmøderne som både inspirerende og lærerige. Det er den ugentlige »spanking«, og ingen vil undvære det afslappede kollegiale eftermøde.

Taberen
Det er ikke en knuget og sammenbidt kreds, der her udveksler meninger om alt og alle. Tonen er befriende hjertelig med saftige historier, kvikke replikker og en sund latter. Atmosfæren præges af entusiasme over at være med i ledelsen af Danmarks mest succesrige dagligvarekoncern.

Medieforsker
Beundringen for Herman Salling er nærværende, selv efter at han har skældt de fleste tilstedeværende ud og efter fleres opfattelse været direkte urimelig i sin kritik. Respekten er uantastet, fordi alle ved, at han på så mange andre områder er fremragende og inspirerende at arbejde for.

Handelshøjskolen
Efter mødet, der vel varer en halv times tid, har et præg af en psykologisk renselsesproces, inden den sidste skål udbringes, og man ønsker hinanden en god weekend. Derefter går det hjemover til familielivet og weekendens forskellige gøremål.

Forskningsdirektør
For en kort stund er Dansk Supermarkeds indædte og vedvarende kamp for at vinde nye markedsandele skubbet en anelse til side, inden det går løs igen mandag morgen.

Livsstil
Som følge af sine gangbesværligheder er Herman Salling ikke længere i stand til at inspicere udvalgte butikker og varehuse, som han i vidt omfang gjorde det tidligere.

Hverdagskultur
Men det sker dog stadigvæk i ny og næ. Det piner ham, at han ikke længere fysisk kan foretage disse butiksbesøg, men til trods for dette handicap er han stadig forbløffende godt orienteret om, hvad der rører sig i driftsorganisationen.

Samfund
På varesiden følger han således ved en ugentlig gennemgang af vareindgangsrapporterne nøje med i, hvad det er for varer, der er ankommet til centrallagrene.

Hierarkisk
Han gennemgår ved hjælp af disse rapporter minutiøst stort set alle de containere, hvis indhold overstiger 10 kubikmeter. Han ønsker forelagt billeder af varerne. Læs mere her: Henrik Dahl - forfatter - sociolog - foredragsformidling